เศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการตั้งเป้าหมายในการออมและการลงทุนได้เป็นอย่างดี โดยแนวความคิดมาจากเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางรวมไปถึงความไม่ประมาท และการนำความรู้ ความสามารถ นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์โดยตั้งมั่นอยู่ในคุณธรรม ประกอบกับการวางแผนในการจัดการ การตัดสินใจลงมือทำด้วย เพื่อให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน 

ซึ่งมีหลักปฏิบัติง่ายๆ ภายใต้กรอบแนวความคิด ของการดำรงชีวิตและปฏิบัติตนตามพื้นฐานชีวิตแบบดั้งเดิม โดยนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ มีการพัฒนาความมั่นคงและยั่งยืนอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆกัน

สำหรับปรัญชาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยหลักปฏิบัติง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถทำได้ดังนี้

ความพอประมาณ  หมายถึง การมีความพอดีไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไป  ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น ไม่เบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือนร้อน ไม่ว่าการผลิตหรือการบริโภคต้องอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ

ความมีเหตุผล หมายถึง  การกระทำใดๆที่เกี่ยวกับความพอเพียงโดยคำนึงถึงเหตุและผลที่สำคัญอย่างรอบคอบ  พิจารณาจากหลายปัจจัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ควรเตรียมตัวให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ด้วยหลากหลายปัจจัยที่อาจจะแตกต่างกันออกไปที่เราไม่สามารถรู้ล่วงหน้ามาก่อน ไม่ว่าจะเป็นผลดีหรือไม่ดีก็ตาม  เพื่อจะได้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทางที่ดี ตามแบบฉบับของปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับการวางแผนการลงทุนด้วยปรัชญาตามเศรษฐกิจพอเพียง ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญต่อการดำรงชีวิตของทุกคน โดยมีหลักปฏิบัติให้ยึดปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง สามารถตอบสนองความต้องการพื้นฐานและให้พึ่งพาตนเองได้  รวมไปถึงการรู้จักจัดการกับปัญหาได้เป็นอย่างดี

โดยอยู่ภายใต้กรอบของความพอเพียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวความคิด การตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่ควรอยู่ในระดับพอเพียง ทั้งความรู้ในด้านต่างๆ ที่ควรนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงมือ เพื่อให้สอดคล้องกับการวางแผนการลงทุนตามหลักความพอเพียง ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ด้วยความระมัดระวัง นอกจากความรู้ที่เป็นเงื่อนไขด้านความรู้รอบตัว ความสามารถส่วนตัว ที่จำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมแล้ว   ควรมีคุณธรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขที่ควรนำมาปฏิบัติตาม

ไม่ว่าจะเป็น การมีวินัยในตัวเอง มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความอดทน  มีสติปัญญาที่ดี  มีความานะอดทน มีความเพียร และมีสติในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข   สิ่งต่างๆเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมการวางแผนการลงทุนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ให้ประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนได้ไม่ยาก  หากทุกคนมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการเตรียมรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงบวก การมีทัศนคติที่ดี   ความเพียร ความตั้งใจ  มีความรู้ มีคุณธรรม เป็นต้น

ขอบคุณรูปภาพจาก : training-chonburi.cdd.go.th/service/otop-tourism-village

สำหรับผู้สนใจสร้างธุรกิจ ที่ปรึกษาการเงิน ของตนเอง วันนี้ MissionFA ทีมงานที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เปิดโอกาส รับสมัคร partner เข้าร่วมธุรกิจกับเรา โดยทางเรามี know how และระบบ coaching คอยช่วยเหลือทั้งหมด

บริการแนะนำและให้คำปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร : เกษียณ  ภาษี ประกัน  กองทุนรวม หุ้น 
Line@ : @missionfa
(ต้องใส่ @ นำหน้า) หรือกด Add ที่ลิงค์ได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อน

สมัครที่ปรึกษาทางการเงิน (รับทั้ง Full Time / Part Time) 
แบบฟอร์มสมัครงาน :  https://www.missionfa.com/fa-bluestar

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/MISSION.FA.TEAM
Twitter : https://twitter.com/9missionfa
Instragram : https://www.instagram.com/9missionfa
Youtube :

ปฎิทิน

September 2023
M T W T F S S
« Dec    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930