8 ความผิดพลาด ในการวางแผนชีวิตหลังเกษียณ

หลายคนคงอยากใช้ชีวิตในวัยเกษียณอย่างมีความสุข ไม่มีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายให้ต้องเดือดร้อนในยามบั้นปลายชีวิต จึงคิดที่จะวางแผนเกษียณไว้ล่วงหน้า โดยนึกภาพว่าเมื่อวันเกษียณมาถึง ตนจะได้มีชีวิตอย่างที่ฝัน แต่พอเอาเข้าจริงๆอะไรๆมันกลับไม่เป็นไปอย่างที่คิด มันต้องอะไรบางอย่างที่เป็นความผิดพลาดที่ทำให้ชีวิตหลังเกษียณไม่เป็นไปตามแผน และนี่ก็คือความผิดพลาดในการวางแผนเกษียณที่พบเจออยู่เสมอ จึงอยากนำฝากให้พิจารณากัน ดังต่อไปนี้

1.แผนการเกษียณขาดความเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน

ผู้ที่คิดว่าเมื่อถึงวัยเกษียณผลตอบแทนที่ตนจะต้องได้รับจะต้องเป็นไปตามแผนการที่ตนได้วางไว้ มักจะไม่ได้นำปัจจัยบางอย่างมาพิจารณาร่วมด้วยซึ่งนั่นก็คือ สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ซึ่งหากขาดการปรับเปลี่ยนแผนให้สอดคล้องกับความเป็นไปในปัจจุบันแล้ว เมื่อต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ  ก็อาจไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เช่น สินค้าที่แพงที่ขึ้น  ค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้น เป็นต้น

2.ด่วนเกษียณเร็วจนเกินไป

การที่บริษัทมีนโยบายที่เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถ Early-Retire ได้ โดยมีแรงจูงใจที่ทำให้หลายคนรีบร้อนที่จะเกษียณ  แต่หากคุณสละสิทธิ์และเลือกที่จะทำงานต่อไป ก็จะทำให้คุณได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากระบบสนับสนุนการออม เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ RMF  LTF  กรมธรรม์บำนาญ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีเงินออมหลังเกษียณแตกต่างจากการเกษียณก่อนที่จะถึงเวลามากทีเดียว เราลองคำนวณดูเล่นๆว่า ถ้าเราเกษียณแล้ว ต้องการใช้เงินเกษียณเดือนละเท่าไร คูณจำนวนปีที่ต้องการใช้  นั้นคือผลลัพธ์ที่เราต้องมี แต่วันนี้เรามีเงินเพียงพอที่จะเกษียณตัวเองหรือยัง

3.เตรียมค่ารักษาพยาบาลไว้น้อยเกินไป

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยทีเดียว แม้ว่าโรงพยาบาลของรัฐจะเปิดให้ใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลหลังเกษียณ ได้ก็ตาม แต่ถ้าคุณอยากจะประหยัดเวลามากขึ้นและต้องการได้รับการรักษาโดยเร็ว คุณก็คงต้องเลือกใช้บริการของโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งก็แน่นอนว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยๆ และถ้าหากคุณป่วยเป็นโรคที่จะต้องใช้เวลาในการรักษาด้วยละก็มันก็ยิ่งทำให้เงินออมที่เก็บสะสมไว้ร่อยหรอลงไปมากทีเดียว งบประมาณเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลจึงต้องได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับที่พอเพียง

4.ไม่กล้าที่จะลงทุน

หากคุณต้องการที่จะมีเงินออมภายหลังเกษียณในระดับที่คุณต้องการละก็ แทนที่คุณจะเกาะเงินออมของคุณเอาไว้อย่างเหนียวแน่น โดยเลือกฝากมันเอาไว้กับกองทุนที่มีความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ต่ำที่สุด  ด้วยเช่นกัน แต่หากคุณกล้าเสี่ยงที่จะลงทุน โดยเลือกที่จะกระจายการลงทุน มาอยู่ในกองทุนตราสารหนี้หรือกองทุน  หุ้น ผลตอบแทนที่คุณจะได้รับก็จะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

5.ใช้เงินเกษียณออกค่าเล่าเรียนลูกหลาน

หลายคนอาจจะคิดถึงบุตรหลานจนลืมคิดถึงตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเพราะอยากให้บุตรหลานได้เรียนจบในระดับสูงจะได้เป็นหน้าเป็นตาแก่วงศ์ตระกูล ไม่อยากให้ลูกหลานลำบาก จึงต้องออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนให้ รวมทั้งออกค่าใช้จ่ายอีกสารพัดจนกระทั่งบุตรมีครอบครัว พอมีหลานมาให้เลี้ยงก็ใจดีหลานอยากได้อะไรก็ให้ทุกอย่าง บางคนอาจจะคิดไปว่าลูกหลานคงจะเลี้ยงดูตัวเองตอบแทนในยามชรา แต่ทว่าอะไรๆก็หาความแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะรักลูกหลานอย่างไรก็ต้อง  ไม่ลืมที่จะรักตัวเองด้วยเช่นกัน

6.วางแผนเกษียณเมื่อสายเกินไป

การวางแผนเกษียณเร็ว ทำให้มีเวลากับการวางแผนที่จะใช้เงินไปการลงทุนต่างๆที่จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวน้อย และยิ่งใกล้ที่จะเกษียณก็ยิ่งไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน จึงส่งผลให้เงินออมหลังเกษียณมีน้อยลงตามระยะเวลาที่เหลือน้อยเข้าไปทุกที

7.คิดว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อสั้นเกินไป

การวางแผนเกษียณต้องคิดเผื่อด้วยว่าเราอาจจะมีอายุยืนก็เป็นได้ และถ้าหากเรามีอายุยืนแต่เงินออมที่เก็บสะสมไว้มีไม่พอที่จะใช้จ่าย ก็จะประสบปัญหาในยามบั้นปลายชีวิตเอาได้ ทางที่ดีควรประเมินเงินสะสมที่จะต้องมีเก็บไว้ให้มากพอเผื่อเรามีอายุยืนยาวด้วย ตายโดยมีเงินเหลือยังดีกว่าต้องมาลำบากเอายามแก่

8.ไม่สามารถทำตามแผนที่วางไว้ได้

ตลอดระยะเวลากว่าจะถึงวัยเกษียณ แน่นอนว่าจะต้องมีเหตุมากมายที่จะทำให้เราต้องใช้จ่ายเงินออกไปจนไม่มีเหลือที่จะเก็บเอาไว้ใช้ในยามเกษียณไม่ว่าจะเป็นเหตุผลที่เกิดจากความจำเป็นหรือเป็นเหตุผลที่เกิดจากความอยากของเราก็ตามที อย่างถ้าเป็นการใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนก็คงต้องแก้ปัญหากันไปแล้วแต่กรณี แต่หากเป็นการใช้จ่ายที่เป็นผลมาจากความอยากของเราเอง ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ได้ หลายคนทีเดียวที่ไม่สามารถเก็บเงินออมได้ตามแผนที่วางไว้เพราะขาดการควบคุมตนเอง จึงทำให้การวางแผนการเงินเพื่อเอาไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณต้องพบกับความผิดพลาด   

การวางแผนชีวิตหลังเกษียณให้เป็นไปตามเป้าหมาย จำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาอย่างรอบคอบในเรื่องต่างๆ การตัดสินใจที่ถูกต้อง และการควบคุมตนเองที่จะทำให้ได้ตามแผน เพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขตามที่ฝันไว้  

ขอบคุณรูปจาก pixabay.com

สำหรับผู้สนใจสร้างธุรกิจ ที่ปรึกษาการเงิน ของตนเอง วันนี้ MissionFA ทีมงานที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพ เปิดโอกาส รับสมัคร partner เข้าร่วมธุรกิจกับเรา โดยทางเรามี know how และระบบ coaching คอยช่วยเหลือทั้งหมด

บริการแนะนำและให้คำปรึกษาวางแผนการเงินครบวงจร : เกษียณ  ภาษี ประกัน  กองทุนรวม หุ้น 
Line@ : @missionfa
(ต้องใส่ @ นำหน้า) หรือกด Add ที่ลิงค์ได้เลยครับ
เพิ่มเพื่อน

สมัครที่ปรึกษาทางการเงิน (รับทั้ง Full Time / Part Time) 
แบบฟอร์มสมัครงาน :  https://www.missionfa.com/fa-bluestar

ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/MISSION.FA.TEAM
Twitter : https://twitter.com/9missionfa
Instragram : https://www.instagram.com/9missionfa
Youtube :

ปฎิทิน

September 2022
M T W T F S S
« Dec    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930