โครงการ FA BLUE STAR Academy (Financial Advisor)

Blue Star Academy และ  Young Financial Advisor คือโปรแกรมการอบรมของ Allianz Ayudhya  ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ ที่มีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ปรึกษาด้านการประกันชีวิตและการเงิน พร้อมมีความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน ให้คำแนะนำด้วยหลักการวางแผนทางการเงิน การเรียนการสอนเน้นการฝึกปฏิบัติการทำงานจริงที่เป็นระบบทั้งในห้องฝึกอบรมและภาคสนาม กิจกรรมต่างๆระหว่างเรียน พร้อมแผนรับรองรายได้ที่ไม่มีขีดจำกัด 

วัตถุประสงค์

 • สร้างที่ปรึกษาการเงินรุ่นใหม่ ที่ผ่านกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทะิภาพครบ ทั้งด้านงานขายและทำงานที่เป็นระบบ
 • เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เข้ามาใช้ความรู้ ความสามารถ และแนวคิดใหม่ๆ ปรับใช้กับอาชีพให้พัฒนากว้างขึ้น
 • สร้างความสามัคคี และ Teamwork  แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในแต่ละรุ่น
 • เป็นที่ปรึกษาการเงินมืออาชีพและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ในธุรกิจประกันชีวิต

คุณสมบัติ

 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
 • อายุ 20-38 ปี
 • กระตือรือร้น ชอบความท้าทาย สร้างโอกาสให้ตนเอง
 • ต้องการรายได้สูง และความมั่นคงในอาชีพ

สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ

  • แผนรับรองรายได้ ให้เลือกได้ ตั้งแต่ 10,000-30,000 ต่อเดือน
  • ค่าคอมมิสชั่น โบนัสปกติ และโบนัสพิเศษ
  • เข้าคอร์สฝึกอบรมที่เข้มข้น สู่ที่ปรึกษาการเงินแบบมืออาชีพ
  • คุณวุฒิต่าง ๆและรางวัลพิเศษเช่น iPad, iPhone, เงินสด และอื่นๆ
  • รางวัลท่องเที่ยวต่างประเทศและคุณวุฒิต่าง ๆ
  • ก้าวหน้าในอาชีพตามโครงสร้างบริษัท

โครงการ Young fianacial Advisor

ระยะเวลาของโครงการ

3 เดือน และมีรายได้รับรองตลอด 3 เดือน
หลังจากนั้นเข้าสู่โครงการ Blue Star Academy ต่อไป

โครงการ Blue Star Academy

ระยะเวลาของโครงการ

ตลอดระยะโครงการ 12 เดือน

สิ่งที่จะได้รับ

1. แผนรับรองรายได้เงินเดือนในช่วงเริ่มต้นทำงาน
2. อบรมความรู้ด้านการเงิน 12 เดือน (FA training program)
3. Coaching ส่วนตัว
4. คอมมิชชั่น สูงสุด 40% โบนัสปกติ และโบนัสพิเศษ
ผลประโยชน์อื่นๆ เช่น คุณวุฒิท่องเที่ยว และของรางวัล เช่น iPad, iPhone, เงินสด แจกกันตลอดปี

สมัครเข้าร่วม Blue Star Academy