นิติธร นพณัฐปิยบุตร

Finalcial advisor

การศึกษา

 

ข้อคิดในการทำงาน

“ก่อร่างสร้างกำแพงด้วยแรงตน หรือชวนคนมาร่วมสร้าง”

ประสบการณ์

คุณวุฒิ