สุรพงษ์ เนียมทัง

Finalcial advisor

การศึกษา

 

ข้อคิดในการทำงาน

“ถ้าลงมือทำแล้วต้องทำให้เต็มที่ งานก็เช่นกันถ้าตั้งใจก็ต้องทำให้เต็มที่ ถ้าเราเต็มที่กับงานที่ทำ…ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล”

ประสบการณ์

คุณวุฒิ