Mission Family Outing

Mission Group North พาไปเที่ยว ที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล  อ.แม่แตง เชียงใหม่ เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งัด สาขาแม่น้ำปิง ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติศรีลานนา สร้างความสนุกสนาน สร้างกิจกรรมสัมพันธ์ สร้างความสามัคคี หลังจากทำงานก็แวะมาเที่ยวกันบ้างครับ