การสร้างคน ใช้เวลาความรัก ความอดทน จนมาถึงวันนี้ ที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านไปกี่ปีก็ยังมีความสุข ความสวยงามของงานในวิชาชีพนี้!!!!