วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทาง BLUE STAR ภาคเหนือ ได้ร่วมทำกิจกรรม และร่วมกันช่วยเหลือ ที่โรงเรียนวัดทุ่งหลวง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่พวกเราไปร่วมกันทำให้กับน้องๆ ได้แก่

  • มอบอุปกรณ์กีฬา และหนังสือห้องสมุด
  • จัดบอร์ดกิจกรรม และทาสีอาคาร
  • มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
  • ร่วมกันทำกิจกรรมสันทนาการ เพิ่มเติมรอยยิ้ม
  • เลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบของขวัญให้น้องทุกคน

“เพราะวันนี้ ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ขาดแคลนโอกาส ร่วมกันสร้างความทรงจำที่เปี่ยมได้ด้วยรอยยิ้ม”