ทุกวันนี้โลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะโลกออนไลน์ Mission FA North ได้พัฒนาในเรื่องของ Social Net Work เพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดีๆให้ทุกคนได้ทราบ และพร้อมใจกันไปเรียน Social Media for Sales Part 2 เพื่อรับความก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยของเทคโนโลยีที่ทำให้การทำงานของเราง่ายขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *